Zadzwoń do nas

+48 71 881 09 70

dr n. med. Agnieszka Stembalska

Genetyk

Wrocław, Zakładowa 7CF

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalistą z zakresu genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 1997 zatrudniona jestem na etacie naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Genetyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (od 2003 r. na stanowisku adiunkta). Jestem autorką i współautorką kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu genetyki klinicznej, genetyki nowotworów. Od początku mojej pracy zawodowej obok działalności naukowej i dydaktycznej na Uczelni, zajmuję się poradnictwem genetycznym (ponad 15-letni staż pracy). Jestem Członkiem Towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Od 2010 pełnię także funkcję Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Genetyka kliniczna. Prowadzę specjalistyczne poradnictwo z zakresu genetyki klinicznej obejmujące: 1) poradnictwo w przypadkach niepowodzeń rozrodu; 2) poradnictwo przedkoncepcyjne; 3) poradnictwo prenatalne; 4) poradnictwo u dzieci/dorosłych z zespołami wad wrodzonych, cech dysmorficznych, zaburzeniami rozwoju fizycznego oraz intelektualnego i chorobami uwarunkowanymi genetycznie; 5) poradnictwo dla rodzin z obciążeniem złośliwymi chorobami nowotworowymi. Porady udzielane są zarówno osobom chorym, jak i zainteresowanym członkom rodziny.

Lista usług