Zadzwoń do nas

+48 71 881 09 70

Cykl kobiecy - co trzeba wiedzieć?

Cykl kobiecy

Cykl miesięczny od lat nie jest już tematem tabu i wszędzie można znaleźć mnóstwo informacji na jej temat. Wciąż jednak widzimy, że wśród naszych pacjentek czasem występują nieścisłości odnoście pojęć dotyczących cyklu. Dlatego postanowiliśmy poruszyć ten temat.

Jak wygląda cykl miesiączkowy?

- czas trwania krwawienia miesiączkowego to średnio 2-7 dni;
- prawidłowy cykl kobiecy waha się pomiędzy 21-35 dni, w ocenie jego dłu­go­ści waż­na jest tzw. mo­dal­na, czyli naj­czę­ściej wy­stę­pu­ją­cą war­tość;
- odstęp między kolejnymi miesiączkami może być różny (nie więcej niż o 8 dni), jeśli więc miesiączka pojawiła się po 30 dniach, następna po 27 i kolejna po 32 - oznacza to, że cykl jest regularny!
- pierwszy dzień cyklu wyznacza pierwszy dzień miesiączki, czyli pierwszy dzień liczymy od dnia krwawienia, nie plamienia, chyba, że plamienie pojawia się dzień przed miesiączką;
- cały cykl to czas od wystąpienia pierwszego dnia krwawienia do dnia poprzedzającego kolejną miesiączkę.

Z jakich faz składa się prawidłowy cykl kobiecy?

Faza pęcherzykowa (folikularna) - zaczyna się od pierw­sze­go dnia mie­siącz­ki i trwa do owu­la­cji. Pod­czas tej fazy z ma­łe­go pę­che­rzy­ka w jaj­ni­ku po­wsta­je pę­che­rzyk do­mi­nu­ją­cy, w którym dojrzewa komórka jajowa.

Owulacja - zwykle występuje 14 dni przed kolejną miesiączką. Jest to moment największej płodności tzw. okienko płodności.

Faza ciałka żółtego (lutealna) - trwa zwykle 14 +/- 2 dni i jest ostatnią fazą cyklu. To czas, kiedy ciało matki przygotowuje się na przyjęcie nowego organizmu.

Kiedy opóźniająca się miesiączka może stać się powodem do niepokoju?

Przesunięcie miesiączki o kilka dni może być fizjologiczne. Czynnikiem, który może mieć wpływ jest duża ilość stresu - a to powoduje wzrost produkcji hormonów (m.in. kortyzolu), które hamują lub przesuwają owulację. Niekorzystny wpływ może mieć także choroba, praca w systemie zmianowym i podróże - zwłaszcza te, które wymagają zmian stref czasowych. Nadmiar kilogramów również prowadzi do zaburzeń owulacji i problemów z menstruacją. Brak miesiączki może być spowodowany także intensywnym wysiłkiem fizycznym czy odstawieniem antykoncepcji hormonalnej.

Jeżeli jednak miesiączka nie pojawia się dłużej niż 7 dni u kobiety, których do tej pory cykl miesiączkowy był regularny, w pierwszej kolejności należy wykluczyć/potwierdzić ciążę. Nawet jeśli stosowana była antykoncepcja, a było współżycie, to trzeba wykonać test ciążowy. Jeśli test wyszedł ujemny, a miesiączki dalej przez kilka dni nie ma - lepiej wykonać test ciążowy z krwi czyli beta-HCG.

Nie powinno być to nic niepokojącego o ile będą to dwa nieregularne cykle w roku. Przy trzecim należy poszukać przyczyny takiego stanu i koniecznie wybrać się do lekarza specjalisty. Ginekolog na podstawie szczegółowego wywiadu i specjalistycznych badań ustali powód ustania Twojego krwawienia.

Przede wszystkim należy pamiętać, aby nie bagatelizować problemu i w razie wątpliwości zawsze skonsultować to ze swoim lekarzem.