Zadzwoń do nas

+48 71 881 09 70

Niepłodność - przyczyny i diagnostyka

Co powinnaś wiedzieć o połogu?

Z niepłodnością zmaga się ponad 20% par w Polsce! Często towarzyszą jej niepewność, nerwy i stres. Zwłaszcza, że problem niepłodności dotyczy obu partnerów a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne może być długie i żmudne.

Jak wygląda pierwsza konsultacja nieplodnościowa?

Do wizyty wprowadzającej nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać. Na takie spotkanie powinni zgłosić się oczywiście oboje partnerzy starający się o dziecko.

Muszą zabrać ze sobą dotychczasową dokumentację medyczną. Warto też wcześniej spisać takie informacje, jak:
- czas starania o dziecko,
- dotychczasowa historia leczenia pary,
- przebieg cyklI miesiączkowych (długość, regularność, charakter),
- przebieg wcześniejszych ciąż (w przypadku niepłodności wtórnej),
- styl życia (stres, alkohol, papierosy),
- historia chorób przewlekłych,
- przebyte operacje, choroby zakaźne, nowotworowe i ginekologiczne,
- przypadki niepłodności i wady wrodzone w rodzinie.

Podczas pierwszego spotkania lekarz odpowie na pytania, zleci ewentualnie inne potrzebne badania oraz omówi dalsze kroki postępowania.

Pro­ble­my z owu­la­cją oraz za­bu­rze­nia hor­mo­nal­ne i anatomiczne to główne powody niepłodności u kobiet. Jedną z przyczyn jest tzw. czynnik jajowodowy. Do jego oceny wykorzystuje się ba­da­nie droż­no­ści ja­jo­wo­dów.

U więk­szości ko­biet wy­ko­nuje się HSG (hi­ste­ro­sal­pin­go­gra­fię). To badanie rentgenowskie pozwala ocenić jamę macicy i drożność jajowodów po podaniu kontrastu. Al­ter­na­ty­wa to so­noHSSG, w którym wykorzystywany jest aparat USG.

Problem z płodnością u mężczyzn najczęściej wynika z obniżonych parametrów nasienia: ich niewielką liczbą, małą ruchliwością lub nieprawidłową morfologią. Wpływ na to mają przebyte choroby, urazy, zmiany chorobowe w obrębie jąder, a także styl życia (otyłość, nieprawidłowa dieta).

Gor­sze parametry na­sie­nia mogą mieć również męż­czyź­ni pa­lą­cy, nad­uży­wa­ją­cy al­ko­holu i pracujący w szkodliwych warunkach.

Mężczyzna powinien wykonać rozszerzone badanie nasienia. Jest ono niebolesne i nieinwazyjne, choć dla niektórych panów może być nieco krę­pu­ją­ce.

Oczywiście pełną diagnostykę i ewentualne dalsze kroki terapeutyczne ustala lekarz prowadzący indywidualnie dla każdej pary w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i rekomendacje lecznicze.

Problem z niepłodnością wprowadza duże zamieszanie w życiu pary zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Trzeba jednak pamiętać, że osoby starające się o dziecko nie są w tym same. Lekarzom również zależy na tym, by partnerzy doczekali się upragnionej pociechy. I zrobią wszystko, by pomóc parze w spełnieniu ich marzenia.